STYRELSEN i BRF ÅKESLÄTT

funktion

Leif Alfredsson, Ordförande
Ann-Catrine Loggarfve, Vice Ordförande
Jörgen Folkesson, Sekreterare
Bengt Bengtsson, Ledamot
Erling Karlsson, Ledamot
Erik Sternheden, Suppleant
Lena Larsson, Suppleant
Gabriella Klefberg Fransson, Suppleant

VALBEREDNINGEN
Monica Löfdahl
Paulina Lind Andersson

REVISOR
Agneta Lindberg
Ingrid Ekdahl, Revisorsuppleant


FESTANSVARIG
Gabriella Klefberg Fransson

ansvarsområde för respektive ledamot

Övergripande
Garage/Aktivitetsansvarig 
Överlåtelser/Åkeslättsbladet med mera
Planteringar/Mindre justeringar med mera
Planteringar/Målarfärg med mera
Hemsida/Facebook

Planteringar/Mindre justeringar med mera
Miljö/Studieorganisatör med mera