STYRELSEN i BRF ÅKESLÄTT

funktion

Leif Alfredsson, Ordförande
Gabriella Fransson, Vice Ordförande
Jörgen Folkesson, Sekreterare
Bengt Bengtsson, Ledamot
Erling Karlsson, Ledamot
Erik Sternheden, Suppleant
Madelaine Sandberg, Suppleant
Hanna Karlsson, Suppleant

VALBEREDNINGEN
Monica Löfdahl
Marianne Erixon

REVISOR
Agneta Lindberg
Ingrid Ekdahl, Revisorsuppleant

 

ansvarsområde för respektive ledamot

Övergripande
Garage/Överlåtelser med mera 
Överlåtelser/Åkeslättsbladet med mera
Planteringar/Mindre justeringar med mera
Garageunderhåll/Parkeringar med mera
Hemsida/Facebook/TV

Föreningslokal/Post
Laddstolpar/Miljö/Trädgårdar