STYRELSEN i BRF ÅKESLÄTT

funktion

Leif Alfredsson, Ordförande
Ann-Catrine Loggarfve, Vice Ordförande
Jörgen Folkesson, Sekreterare
Laila Bilén, Ledamot
Bengt Bengtsson, Ledamot
Erik Sternheden, Suppleant
Erling Karlsson, Suppleant
Lena Larsson, Suppleant

VALBEREDNINGEN
Monica Löfdahl
Therese Sjöquist

REVISOR
Marie Blomberg
Agneta Lindberg, Revisorsuppleant

TRIVSELGRUPPEN
Agneta Larsson


FESTANSVARIG
Ann-Catrine Loggarfve

ansvarsområde för respektive ledamot

Övergripande
Garage/Aktivitetsansvarig 
Överlåtelser/Åkeslättsbladet med mera
Miljö/Studieorganisatör med mera
Planteringar/Mindre justeringar med mera
Hemsida/Facebook
Planteringar/Målarfärg med mera

Planteringar/Mindre justeringar med mera