Föreningen har startat en Facebook grupp, som administreras av styrelsen.
Den heter: Samverkan och Info Brf Åkeslätt.
Denna grupp är till för att sprida information mellan medlemmarna och för att få ut viktig information snabbt.
Välkomna att gå med i denna grupp som är sluten och enbart för boende i föreningen.