att köpa bostadsrätt

Köpa bostadsrätt i föreningen
På denna sida har vi samlat information till dig som vill köpa en bostadsrätt i föreningen. Mycket av informationen är generell och gäller köp av en bostadsrätt i vilken förening som helst.

Medlemskap.
Grundkravet för att kunna få lov att köpa en bostadsrätt är att måste bli antagen som medlem i föreningen. Fråga om att anta en medlem i föreningen avgörs av föreningens styrelse.

Vem kan bli medlem?
Det normala är att en person med ordnad ekonomi blir antagen som medlem.

Vem förvägras medlemskap?
En person med betalningsanmärkningar blir normal inte antagen som medlem.
Om styrelsen misstänker bulvanköp förvägras köparen medlemskap.
Om det inte är sannolikt att köparen kommer att använda lägenheten för det ändamål den är upplåten förvägras köparen medlemskap.
En juridisk person blir normal inte antagen som medlem.

Steg för steg till att bli godkänd som medlem.
Köp av bostadsrätter är villkorade med att du/ni blir godkända som medlem/ar.
När du som köpare är överens med en säljare att det är du/ni som skall köpa lägenheten - säljaren överlåter bostadsrätten till dig - skall ni skriva ett köpekontrakt i tre exemplar (ett för säljaren, ett för köparen och ett för föreningen).
Ansökan om medlemskap i original (en för var person som söker) tillsammans med köpekontrakten (tre original) skickas till SBC, Box 2503, 403 17 Göteborg.
SBC gör en kreditkontroll.
Ansökan skickas till föreningen för godkännande
Styrelsens representant träffar dig/er personligen. Varför?
Normalt får du/ni besked direkt om du/ni blir godkända.
Du som köpare och säljaren får tillbaka era respektive exemplar av köpekontraktet.
Om försäljningen sköts av en mäklare får du papper av mäklaren för ansökan om medlemskap. Annars hittar du föreningens blankett nedan.

Tips!
Så fort du är överens med säljaren tag kontakt med styrelsen. Det görs enklast via epost till nyme...@akeslatt.se. Ange vem du är, vilken lägenhet du skall köpa och var du nås både dagtid och kvällstid.

Blanketter.
Ansökan om medlemsskap

>>>>fler blanketter

Vad bör du tänka på som köpare!
En bostadsrättsförening fungerar som ett företag där varje medlem har en andel i det som föreningen kooperativt äger.
Som medlem i föreningen har man rättigheter och skyldigheter.
En medlem äger rätten att bo i sin lägenhet och i vår förening disponerar man även en bit en bit mark. 
Man äger alltså inte lägenheten, men har en andel i det föreningens medlemmar tillsammans äger. Andelens storlek bestäms av föreningens ekonomiska plan. Grovt är det i vår förening en 132 del.

Som köpare tar du över ansvar och skyldigheter för det du köper. 
Finns det i eller i anslutning till lägenheten något utöver det som lägenheten förseddes med från början, t ex en altan eller inglasad entré, så tar du över ansvaret för detta. Detta gäller även ändringar som är gjorda i lägenheten.

Innan väsentliga ändringar och tillbyggen i och i anslutning till lägenheten får göras krävs det tillstånd från styrelsen. En del sådana ändringar, 
som inglasning av entré och altan kräver dessutom bygglov. Kontrollera därför om säljaren har dessa tillstånd. Om det inte finns sådana tillstånd kan du som köpare på egen bekostnad tvingas återställa eller riva.  

En medlem är skyldig att på sin egen bekostnad underhålla och sköta om lägenheten. Detta tar du över som köpare. Har säljaren inte skött denna sin skyldighet kommer du att få stå för att lägenheten ställs i sådant skick den skall vara.

Om säljaren har skulder till föreningen och inte reglerar dessa kan föreningen komma att kräva dig som köpare på pengarna. Kontrollera därför vid överlämnandet om säljaren har skuld till föreningen. Enklast görs detta hos SBC kundtjänst 0771-722 722 eller kundt...@sbc.se

Varför vi vill träffa dig personligen
I föreningen har vi sedan flera år för vana att träffa alla som söker medlemskap personligen. Detta för att vi vill träffa dig och för att du skall få träffa någon från styrelsen. Samtidigt informerar vi dig om föreningen och annat du behöver veta om att bo i en bostadsrätt. Du har också en möjlighet att fråga om oss och sådant som är oklart.

Vanliga frågor och svar
F: Hur lång tid tar det att bli godkänd som medlem? 
S: Räkna med ett par tre veckor, men du kan snabba på genom att så tidigt som möjligt ta kontakt med styrelsen. Stadgarna säger att styrelsen måste fatta ett beslut inom två månader från det att ansökan inkommit till styrelsen.

F: Kan jag köpa en bostadsrätt om jag har en betalningsanmärkning? 
S: Normalt beviljar inte styrelsen medlemskap om du har en betalningsanmärkning. 

F: Kan jag köpa en bostadsrätt åt mitt barn eller barnbarn ? 
S: Detta blir fråga om en andrahandsuthyrning och kräver tillstånd från styrelsen. Andrahandsuthyrningar beviljas bara vid vissa omständigheter. Studier är en sådan. Tag kontakt med styrelsen så tidigt som möjligt för ett besked i just ditt fall. 

F: Kan jag köpa en bostadsrätt tillsamman med mitt barn fast bara hon/han kommer att bo där. 
S: Detta är fråga om sk andelsägande. Styrelsen kan bevilja sådant, men måste inte. Tag kontakt med styrelsen så tidigt som möjligt för ett besked i just ditt fall.